THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 27-11-2021
27-11-2021 24 TRÚNG SVIP ĐỀ: 24
26-11-2021 20 TRƯỢT
25-11-2021 13 TRÚNG SVIP ĐỀ: 13
24-11-2021 57 TRƯỢT
23-11-2021 80 TRÚNG SVIP ĐỀ: 80X2
22-11-2021 92 TRÚNG LÔ: 92
21-11-2021 79 TRÚNG SVIP ĐỀ: 79
20-11-2021 45 TRƯỢT
19-11-2021 12 TRÚNG SVIP ĐỀ: 12X2
18-11-2021 60 TRÚNG SVIP ĐỀ: 60X2
17-11-2021 42 TRÚNG SVIP ĐỀ: 42
16-11-2021 05 TRÚNG SVIP ĐỀ: 05X2
15-11-2021 26 TRÚNG SVIP ĐỀ: 26
14-11-2021 40 TRÚNG SVIP ĐỀ: 40X2
13-11-2021 30 TRÚNG SVIP ĐỀ: 30
12-11-2021 11 TRÚNG SVIP ĐỀ: 11