THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 28-11-2021
27-11-2021 44 TRÚNG SVIP BT: 44X3
26-11-2021 32 TRÚNG SVIP BT: 32
25-11-2021 90 TRÚNG SVIP BT: 90
24-11-2021 20 TRÚNG SVIP BT: 20
23-11-2021 42 TRÚNG SVIP BT: 42
22-11-2021 69 TRÚNG SVIP BT: 69
21-11-2021 60 TRÚNG SVIP BT: 60
20-11-2021 16 TRÚNG SVIP BT: 16
19-11-2021 26 TRÚNG SVIP BT: 26X2
18-11-2021 44 TRÚNG SVIP BT: 44
17-11-2021 56 TRÚNG SVIP BT: 56
16-11-2021 56 TRÚNG SVIP BT: 56
15-11-2021 27 TRÚNG SVIP BT: 27X3
14-11-2021 23 TRÚNG SVIP BT: 23
13-11-2021 45 TRÚNG SVIP BT: 45
12-11-2021 37 TRÚNG SVIP BT: 37