THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Chủ nhật, 28-11-2021
27-11-2021 44 | 25 98 TRÚNG SL: 44X3 | TRÚNG XIÊN 2: 25 98
26-11-2021 64 | 76 93 TRÚNG SL: 64X2 | TRÚNG XIÊN 2: 76 93
25-11-2021 65 | 54 91 TRƯỢT | TRƯỢT
24-11-2021 70 | 55 42 TRÚNG SL: 70X2 | TRÚNG LÔ: 55
23-11-2021 89 | 24 25 TRÚNG SL: 89X2 | TRÚNG LÔ: 25
22-11-2021 01 | 68 47 TRÚNG SL: 01X2 | TRÚNG XIÊN 2: 68 47
21-11-2021 25 | 79 81 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 79 81
20-11-2021 72 | 13 67 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 13 67
19-11-2021 43 | 28 05 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 28 05
18-11-2021 06 | 73 23 TRÚNG SL: 06X2 | TRÚNG LÔ: 73
17-11-2021 45 | 73 92 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 92X2
16-11-2021 96 | 83 11 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 83
15-11-2021 37 | 71 25 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 71
14-11-2021 16 | 99 14 TRÚNG SL: 16X2 | TRÚNG XIÊN 2: 99 14
13-11-2021 71 | 15 02 TRÚNG SL: 71X2 | TRÚNG XIÊN 2: 15 02
12-11-2021 05 | 34 05 TRÚNG SL: 05X2 | TRÚNG LÔ: 05X2