THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 28-11-2021
27-11-2021 34 | 75 61 TRƯỢT | TRÚNG ST: 75 61
26-11-2021 10 | 98 07 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRÚNG LÔ: 98
25-11-2021 13 | 15 75 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG ST: 15 75
24-11-2021 56 | 21 32 TRÚNG ĐỀ: 56 | TRÚNG LÔ: 32
23-11-2021 80 | 74 43 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG LÔ: 74
22-11-2021 93 | 97 84 TRÚNG ĐỀ: 93X3 | TRÚNG LÔ: 84
21-11-2021 79 | 34 75 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG ST: 34 75
20-11-2021 44 | 06 90 TRÚNG ĐỀ: 44 | TRÚNG ST: 06 90
19-11-2021 12 | 56 21 TRÚNG ĐỀ: 12X2 | TRÚNG LÔ: 56
18-11-2021 61 | 88 30 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 30
17-11-2021 52 | 56 66 TRƯỢT | TRÚNG ST: 56 66
16-11-2021 05 | 95 68 TRÚNG ĐỀ: 05X2 | TRÚNG ST: 95X2 68X2
15-11-2021 16 | 12 26 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 26
14-11-2021 40 | 37 50 TRÚNG ĐỀ: 40X2 | TRÚNG ST: 37 50
13-11-2021 30 | 92 58 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG LÔ: 58
12-11-2021 11 | 93 09 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRÚNG ST: 93 09