THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 28-11-2021
27-11-2021 14 | 45 TRÚNG LÔ: 14 | TRƯỢT
26-11-2021 00 | 63 TRƯỢT | TRÚNG SL: 63
25-11-2021 13 | 65 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRƯỢT
24-11-2021 56 | 70 TRÚNG ĐỀ: 56 | TRÚNG SL: 70X2
23-11-2021 80 | 99 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG SL: 99
22-11-2021 92 | 11 TRÚNG LÔ: 92 | TRƯỢT
21-11-2021 79 | 16 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG SL: 16
20-11-2021 44 | 83 TRÚNG ĐỀ: 44 | TRƯỢT
19-11-2021 13 | 41 TRƯỢT | TRƯỢT
18-11-2021 60 | 16 TRÚNG ĐỀ: 60X2 | TRƯỢT
17-11-2021 41 | 56 TRƯỢT | TRÚNG SL: 56
16-11-2021 06 | 85 TRÚNG LÔ: 06 | TRƯỢT
15-11-2021 26 | 26 TRÚNG ĐỀ: 26 | TRÚNG SL: 26
14-11-2021 40 | 06 TRÚNG ĐỀ: 40X2 | TRƯỢT
13-11-2021 31 | 70 TRƯỢT | TRÚNG SL: 70X2
12-11-2021 11 | 16 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRƯỢT