THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 28-11-2021
27-11-2021 24 | 84 TRÚNG ĐỀ: 24 | TRÚNG BT: 84
26-11-2021 10 | 30 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRÚNG BT: 30
25-11-2021 13 | 56 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRƯỢT
24-11-2021 66 | 47 TRƯỢT | TRÚNG BT: 47
23-11-2021 70 | 52 TRƯỢT | TRÚNG BT: 52
22-11-2021 93 | 31 TRÚNG ĐỀ: 93X3 | TRÚNG BT: 31
21-11-2021 79 | 29 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG BT: 29
20-11-2021 45 | 08 TRƯỢT | TRÚNG BT: 08
19-11-2021 02 | 22 TRƯỢT | TRÚNG BT: 22
18-11-2021 60 | 41 TRÚNG ĐỀ: 60X2 | TRÚNG BT: 41
17-11-2021 32 | 01 TRÚNG LÔ: 32 | TRÚNG BT: 01
16-11-2021 05 | 76 TRÚNG ĐỀ: 05X2 | TRƯỢT
15-11-2021 16 | 82 TRƯỢT | TRƯỢT
14-11-2021 40 | 00 TRÚNG ĐỀ: 40X2 | TRÚNG BT: 00
13-11-2021 30 | 65 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG BT: 65
12-11-2021 11 | 71 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRÚNG BT: 71