THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 27-11-2021
27-11-2021 2-4 | 04 51 | 94 67 98 24 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 98 24
26-11-2021 1-0 | 45 44 | 86 64 42 60 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 45X2 | TRÚNG LÔ: 64X2 42 60
25-11-2021 0-1 | 94 56 | 12 36 30 95 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 94 | TRÚNG LÔ: 36X2 30 95
24-11-2021 5-6 | 83 94 | 70 94 45 78 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 83 94 | TRÚNG LÔ: 70X2 94 45
23-11-2021 6-0 | 83 98 | 99 17 25 41 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 83 98 | TRÚNG LÔ: 99 17X2 25
22-11-2021 9-3 | 31 69 | 37 92 93 67 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 31 69 | TRÚNG LÔ: 92 93X3
21-11-2021 7-9 | 14 84 | 43 83 10 68 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 4: 43 83 10X3 68
20-11-2021 4-5 | 34 18 | 71 66 96 41 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG ST: 34 18 | TRÚNG XIÊN 4: 71X3 66X2 96 41
19-11-2021 1-2 | 06 87 | 56 43 87 16 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG LÔ: 87 | TRÚNG LÔ: 56 87 16
18-11-2021 5-1 | 02 64 | 91 16 41 40 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 02 | TRÚNG LÔ: 41 40
17-11-2021 4-2 | 57 07 | 23 14 28 37 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG LÔ: 57 | TRÚNG LÔ: 23 28 37
16-11-2021 0-4 | 45 78 | 83 68 69 87 TRÚNG ĐẦU: 0 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 83 68X2
15-11-2021 2-5 | 27 95 | 07 27 81 17 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG ST: 27X3 95 | TRÚNG LÔ: 07 27X3 81
14-11-2021 3-0 | 90 16 | 32 57 76 34 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 90 16X2 | TRÚNG LÔ: 57 76 34
13-11-2021 3-0 | 48 66 | 82 20 70 58 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 48 | TRÚNG LÔ: 20 70X2 58
12-11-2021 1-1 | 71 85 | 06 30 56 57 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG LÔ: 71 | TRÚNG LÔ: 30 57