THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 28-11-2021
27-11-2021 27 TRÚNG BT: 27
26-11-2021 98 TRÚNG BT: 98
25-11-2021 01 TRÚNG BT: 01X2
24-11-2021 06 TRÚNG BT: 06
23-11-2021 99 TRÚNG BT: 99
22-11-2021 31 TRÚNG BT: 31
21-11-2021 29 TRÚNG BT: 29
20-11-2021 43 TRÚNG BT: 43
19-11-2021 56 TRÚNG BT: 56
18-11-2021 17 TRÚNG BT: 17
17-11-2021 29 TRÚNG BT: 29
16-11-2021 33 TRÚNG BT: 33
15-11-2021 05 TRÚNG BT: 05
14-11-2021 03 TRÚNG BT: 03
13-11-2021 15 TRÚNG BT: 15
12-11-2021 37 TRÚNG BT: 37