THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 28-11-2021
27-11-2021 825 | 43 TRƯỢT | TRƯỢT
26-11-2021 610 | 75 TRÚNG 3C: 610 | TRƯỢT
25-11-2021 313 | 55 TRÚNG 3C: 313 | TRÚNG SL: 55X2
24-11-2021 857 | 70 TRƯỢT | TRÚNG SL: 70X2
23-11-2021 880 | 89 TRÚNG 3C: 880 | TRÚNG SL: 89X2
22-11-2021 593 | 01 TRÚNG 3C: 593 | TRÚNG SL: 01X2
21-11-2021 589 | 25 TRƯỢT | TRƯỢT
20-11-2021 345 | 83 TRƯỢT | TRƯỢT
19-11-2021 711 | 52 TRƯỢT | TRƯỢT
18-11-2021 960 | 06 TRÚNG 3C: 960 | TRÚNG SL: 06X2
17-11-2021 343 | 45 TRƯỢT | TRƯỢT
16-11-2021 404 | 95 TRƯỢT | TRÚNG SL: 95X2
15-11-2021 627 | 26 TRƯỢT | TRÚNG SL: 26
14-11-2021 941 | 26 TRƯỢT | TRƯỢT
13-11-2021 230 | 70 TRÚNG 3C: 230 | TRÚNG SL: 70X2
12-11-2021 211 | 04 TRÚNG 3C: 211 | TRƯỢT